Události v Římě – týden 49.

3.12.311 po Kr. Diocletián umírá ve svém paláci ve Spalatu (Dnešní Split v Chorvatsku). Předvším díky vážnému onemocnění se vzdal trůnu 1.5.304. Žil ve svém paláci, kde se sám staral o zahrady a sady až do své smrti. Diocletian byl jediným císařem v dějinách Říma, který se dobrovolně vzdal trůnu.

4.12.54 po Kr. Byl popraven Cicero. V nastalém boji o moc Ciceron se stal nepřítelem Marka Antonia, kterého napadal ve svých projevech. Byl prohlášen za nepřítele státu Druhým triumvirátem a při odchodu z Říma byl popraven.

Napsat komentář