Události v Římě – týden 50

12.11.361 po Kr. Julianus II Apostata dorazil do Konstantinopole, kde byl následně prohlášen císařem. Často byl vídán na veřejnosti, byl aktivní i v senátu, účastnil se diskusí, dělal proslovy a vystupoval na stejné úrovni jako senátoři.

15.12. 37 po Kr. V Antiu se narodil Nero (Lucius Domitius Ahenobarbus). Byl adoptiván Claudiem v roce 50 jako oficiální nástupce trůnu. Byl veden svým učitelem, Senecou, a svou matkou Agrippinou, kterou nechal zavraždit.

15.12. 130 po Kr. Lucius Verus (Lucius Ceionius Commodus) se narodil v Římě. Získal důkladné vzdělání od slavného učitele Marca Cornelia Fronta. Verus byl prý vynikající student a svou politickou kariáru zahájil jako kvestor v roce 153, v roce 154 se stal konsulem. V roce 161 byl znovu prohlášen konsulem Marcem Aureliem.

Události v Římě – týden 49.

3.12.311 po Kr. Diocletián umírá ve svém paláci ve Spalatu (Dnešní Split v Chorvatsku). Předvším díky vážnému onemocnění se vzdal trůnu 1.5.304. Žil ve svém paláci, kde se sám staral o zahrady a sady až do své smrti. Diocletian byl jediným císařem v dějinách Říma, který se dobrovolně vzdal trůnu.

4.12.54 po Kr. Byl popraven Cicero. V nastalém boji o moc Ciceron se stal nepřítelem Marka Antonia, kterého napadal ve svých projevech. Byl prohlášen za nepřítele státu Druhým triumvirátem a při odchodu z Říma byl popraven.

Události v Římě – týden 42

10.10.19 po Kr. – Germanicus umírá v Antiochii. Gnaeus Pisso, guvernér Sýrie, byl nařčen z Germanicovy otravy. Gnaeus Piso pod tíhou důkazl spáchal sebevraždu. Germanicus byl otcem Caliguly a příslušníkem Julsko-Claudiovské dynastie, prominentní generál Římských legií. Germanicus se narodil v Římě a na přání Augusta byl adoptován Tibériem.

12.10.166 po Kr. – Commodus byl zvolen Caesarem. Byl prvním kandidátem na trůn po smrti svého otce Marca Aurelia. Commodova vláda byla ve znamení pokusů o atentát na Commoda ze strany jeho sestry a manželky – Crispiny a Lucilly. Nakonec byl zavražděn vlastním prefektem praetoriánů.

13.10.54 po Kr. – v Římě umírá Claudius. Byl otráven Agrippinou. Po jeho smrti nastoupil na trůn Nero. Claudius byl římským císařem, členem Julsko-Claudiovské dynastie. Jeho rodiči byli Drusus a Antonina mladší. Narodil se v Lugdunu v Galii a byl prvním císařem, který se narodil mimo území Itálie. Claudius údajně trpěl dětskou obrnou. Z Claudiovy vlády byla k Římu připojena Britanie.