Barokní medaile se vztahem k historii antického Říma

Cavinova medaile zobrazující Antonina Pia.

Antické motivy na medailích tzv. paduánech (podle Italského města Padova) se vyskytují od renesance na známých a vyhledávaných dílech italských medailéru – např. Giovann Cavino. V současné době jsou tyto medailony ceněny spíš pro své umělecké a řemeslné ztvárnění antických předloh v renesanci. Mezi barokní medaile, které mají vztah k antice se dají přiřadit dvě série medailí, na kterých se rytecky podílela Ženevská rodina Jeana Dassiera a rytecká dílna Coburského medailéra Christiana Wermutha.

Manlius poravuje svého syna / odpuštení Papiria

Dassierova řada medailí, vytvořená kolem roku 1750, se věnuje historii římské republiky od založení Města do nástupu Augusta na císařský stolec. Tato řada obsahuje 61 kusů, které byly raženy ve stříbře a bronzu. Avers nese podobiznu nebo podobizny se jmény vyobrazených postav. Na reversu je výjev nebo nápis, který se vztahuje k postavě na aversu – např. únos Sabinek, Hannibal před branami, mír s Kartágem, Caesar překračující Rubikon, bitva u Pharsaly atd.  Na každé medaili je i letopočet události, ke které se svým motivem váže. Není bez zajímavosti, že tento letopočet na medaili je uváděn Ad urbe condita (Od založení města – 753 př. Kr.).

Caligulova medaile z Cobuské dílny.

Druhou řadou je u nás mnohem známější série 205 medailí římsklých císařů od Augusta po Leopolda I. Tato řada medailí byla vytvořena, na začátku 18. století, Coburskou ryteckou dílnou Christiana Wermutha. Tyto medaile jsou typické svým výtvarným pojetím – avers: busta císaře s dobovou titulaturou; revers: mnohařádkový nápis s informacemi o vyobrazeném císaři. Tyto medaile byly raženy v následujících kovech: cín, bronz, pozlacený bronz, stříbro a na vyžádání ve zlatě o váze pět dukátů. Důležitým znakem původních ražeb je nápis na hraně – u každé medaile jiný. Medaile bez nápisu na hraně jsou pravděpodobně pozdějšími odražky původních razidel.

Pozn.: Obrázky byly převzaty z http://mcsearch.info a http://www.cngcoins.com

Události v Římě – týden 42

10.10.19 po Kr. – Germanicus umírá v Antiochii. Gnaeus Pisso, guvernér Sýrie, byl nařčen z Germanicovy otravy. Gnaeus Piso pod tíhou důkazl spáchal sebevraždu. Germanicus byl otcem Caliguly a příslušníkem Julsko-Claudiovské dynastie, prominentní generál Římských legií. Germanicus se narodil v Římě a na přání Augusta byl adoptován Tibériem.

12.10.166 po Kr. – Commodus byl zvolen Caesarem. Byl prvním kandidátem na trůn po smrti svého otce Marca Aurelia. Commodova vláda byla ve znamení pokusů o atentát na Commoda ze strany jeho sestry a manželky – Crispiny a Lucilly. Nakonec byl zavražděn vlastním prefektem praetoriánů.

13.10.54 po Kr. – v Římě umírá Claudius. Byl otráven Agrippinou. Po jeho smrti nastoupil na trůn Nero. Claudius byl římským císařem, členem Julsko-Claudiovské dynastie. Jeho rodiči byli Drusus a Antonina mladší. Narodil se v Lugdunu v Galii a byl prvním císařem, který se narodil mimo území Itálie. Claudius údajně trpěl dětskou obrnou. Z Claudiovy vlády byla k Římu připojena Britanie.