Medalie na 100. výročí založení Řádu Marie Theresie

V roce 1757 založila Marie Thereise na oslavu vítězství rakouských vojsk v bitvě u Kolína, která proběhla 18.6.1757. Řád byl udělován důstojníkům, za službu panovníkovi a prokázanou odvahu v boji proti nepříteli.
Řád měl tři třídy: rytíř, komandér a velkokříž.
Řád byl poprvé udělen roku 1758 a byl udělovín v tichosti i po rozpadu Rakousko-Uherské monarchie v roece 1931, naposledy byl udělen roku 1944.
U příležitosti 100. výročí založení Řádu Marie Theresie byla představena při oslavách v Hoftheateru 18. června 1857 medaile vyražená ve Vídeňské mincovně od pražského rodáka Václava Seidana.

208972

Medaile je známa ve třech kovech zlato (ve váze 40 dukátu; 139,6g), stříbro (87g) a bronz (101,4g).
Náklad u zlatých medailí se odhaduje na 8 kusů, byly určeny pouze pro držitele velkokříže a kancléře řádu. Jmenovitě to byli:
Princ Klemens von Metternich (kancléř řádu)
Josef Václav Radecký z Radče, feldmaršál
Ludvík Antonín hrabě Angozleme
kníže Eduard Clam-Gallas, generál jezdectva
arcivévoda Karel Josef Habsburský
JCM František Josef I.
Ivan Feodorovič Paskievič, Ruský polní maršál
Alfréd Windischgraetz, polní maršál

1306770

Stříbrnou medaili dostali všichni žijící držitelé Vojenského řádu Marie Theresie.

1093185
Bronzová varianta byla určena pro reprezentativní a pamětní účely.
Na aversu medaile je portrét Marie Teresie hledící vpravo a opis M. THERESIA 18. JUNI 1757. Pod portrétem je drobně signatura autora. U zdařilého portrétu bych se chvilku zastavil. Při hledání informací k této medaili jsem narazil na ražbu signovanou Pittner z roku 1862 na oslavy 100. výročí vojenské akademie.

548369

Na aversu byl použit téměř shodný portrét jako na uvedené medaili od Seidana. Šel jsem však dál a hledal v medilích Marie Theresie. Zjistil jsem, že použitý portrét na medaili je shodný s portrétem od medailéra Würtha z roku 1762 k obnovení dvorní rady v Sedmihradsku.

1085937

Nebo na společné medaili Würtha a Tautenhayna z roku 1872 zřízení pomníku v Klagenfurtu.

1555808
Portrét na medaili ke 100. výročí založení řádu Marie Theresie by použit téměř 100 let starý portrét od medialéra Würtha.

Varianty medaile na 500. let od založení Karlo-Ferdinandovy univerzity

Měděná medaile s novogotickým pomníkem Karla IV. (Pomník Karla VI. měl být odhalen u příležitosti 500. výročí založení Univerzity Karlovy v roce 1848. Avšak díky revolučním nepokojům v roce 1848 byl odhalen až v roce 1851. ) od drážďanského sochaře Arnošta Hähnela, který je umístěn na Křižovnickém náměstí v Praze, a pětiřádkovým nápisem ve vavřínovém věnci se vyskytuje mezi sběrateli poměrně často. Tuto medaili v roce 1848 navrhl a vyryl pražský rodák Václav Jan Seidan u příležitosti 500. výročí založení Karlovy univerzity. V základní literatuře, která popisuje dílo Václava Seidana, je v Marešově soupisu vydaném v Numismatickém časopise roč. 1934 uvedena tato medaile pod číslem 7. Dle Mareše byla ražená ve stříbře a v bronzu se signaturou autora W. SEIDAN F., vlevo od obrazu pomníku na rubu medaile. V poznámkách k této medaili je zmínka o různých provedeních této medaile, které jsou na rektorském řetěze Karlovy univerzity.

DSCN4376 DSCN4375

V roce 1954 v Numismatických listech uvádí Dr. Taul ve svém článku existenci jednoho kusu bronzového odražku bez signatury autora s poznámkou, že se snad jedná o zkoušku. Medaile bez signatury se vyskytují poměrně často. S největší pravděpodobností však jde o signované ražby s ucpanou signaturou v razidle, než o větší výskyt medailí bez signatury uváděné Taulem. Tomu nasvědčuje, že ve své sbírce mám medaili, na které je část signatury vyplněna materiálem a sloupky v dolní části pomníku také jeví značné nedoražení, ucpání razidla nebo poškození razidla. Zpravidla byla signaturou autora označována již definitivní razidla pro zhotovení medailí. Dalším dílem popisujícím výše zmíněnou medaili je dílo od Otty Herbera: Insignie, medaile a taláry University Karlovy. V tomto díle jsou uvedeny dvě zlaté medaile s odlišným provedením aversu. Ve vavřínovém věnci je dvouřádkový nápis RECTOR MAGNIFICVS a RECTORI MAGNIFICIO. Medaile byly součástí řetězu rektora univerzity. Obě zlaté medaile jsou nezvěstné, jedna se ztratila a druhou dle Herbera na konci druhé světové války ukradli Němci.

DSCN4377 DSCN4378

V současné době se mi podařilo podchytit zajímavou a poměrně výraznou variantu v obraze této medaile, která není zmíněna ani v jednom z výše uvedených pramenů. V aversu medaile uváděné v Marešově soupisu je v pravé ratolesti, z pohledu
pozorovatele, sedm bobulí. Levá smyčka stuhy je kulatá a uspořádání lístků v ratolestech jiné od následující varianty. Oproti tomu v neuvedené variantě jsou pouze tři bobule, kulatá levá smyčka stuhy a odlišné uspořádání lístků v obou ratolestech. Na reversu je
hlavním poznávacím mezi publikovanou Marešovou medailí a nepublikovanou ražbou pomlčka mezi slovy CAROLO a FERDINANDEA. Nepublikovanou ražbou je také bronzová postříbřená medaile se signaturou autora, kde není možné jednoznačně rozhodnout, zda jde o postříbření původní nebo postříbření provedené později po ražbě medaile. Tato medaile je mi známa pouze v provedení, které je uvedeno v Marešově soupise díla medailéra Václava Seidana.

Citace:
HERBER, Otto: Insignie, medaile, taláry University Karlovy, Praha 1987
MAREŠ, Josef: Dílo medailéra Václava Seidana, In Numismatický časopis Československý, roč. 1934.
TAUL, Václav: Doplněk k Marešovu soupisu Seidanových medailí, In Numismatické Listy 1954.

Francouzské medaile „Galerie métallique des grands hommers Francais“

Autor: Martin Foukal

Před časem mě zaujaly krásně provedené francouzské portrétní medaile. Začal jsem se o tuto sérii medailí zajímat a zde jsou mé výsledky.

Po porážce Napoleona u Waterloo v roce 1815 bylo politicky vhodné připomenout veřejnosti slavné francouzské muže a ženy. Proto následující rok vzniká z popudu vysokého francouzského úředníka, politika, inženýra a průmyslníka Louise Bérarda (1783 – 1859) politicky motivovaná akce zviditelnit velké Francouze. A tak 28. srpna 1816 vznikla nezisková organizace „Galerie métalique des grands hommers Francais“ (GMGH) za účelem vydávání medailí. Počínaje rokem 1816 přes mnoho finančních problémů vydala celkem 118 medailí, poslední byla expedována v roce 1831. V roce 1838 byla dodatečně vydána ještě jedna 119. medaile (Jacques Callot, autor Caqué) s běžným textem na rubní straně a s dodatkem o dodatečném vydání Guilbertem Pixérécourtem (což byla osobní iniciativa dramatika a bibliofila z Nancy Guilberta Pixérécourta, krajana Jacquese Callota). Všechny tyto medaile byly vyrobeny s portrétem slavné osoby a s jednoduchou životopisnou informací na rubní straně spolu s letopočtem vydání arabskými číslicemi. Všechny texty jsou v latině. Byly raženy v pouze mědi o průměru 41 mm. Autory byly přední francouzští medailéři své doby, ale i umělci začínající. Celkem se zde reprezentuje 22 autorů, kteří za první medaili dostávali poloviční sumu běžného honoráře, za následující medaile se honorář navyšoval a za čtvrtou medaili jim byl již vyplácen běžný honorář (více než 4 medaile této řady vytvořili tito medailéři: Caqué, Caunois, Depaulis, Domard, Donadio, Dubois, Gatteaux, Gayrard, Malé a Vivier). Z toho je vidět že i autoři touto cestou přispívali k činnosti GMGH a následně i záměru organizace popularizovat velké Francouze.

Popularita těchto medailí je docela veliká, na numismatickém trhu se vyskytují poměrně často. Není znám počet vydaných kusů jednotlivých medailí ale předpokládám v řádech stovek exemplářů. Zajímavé je, že se vyskytly i kopie a galvana, což jistě dokládá fakt oblíbenosti těchto medailí.

Po vzoru těchto medailí švýcarský numismatik Anthony Durand vydal obdobnou řadu medailí se stejnými parametry, ale se změněným dodatkem textu na rubní straně. Tyto medaile na rubu dole nesou text „SERIES NUMISMATICA UNIVERSALIS VIRORUM ILLUSTRIUM“, letopočet římskými číslicemi (např. MDCCCXXI.) a úplně dole opis DURAND EDIDIT. Podrobnosti k těmto medailím se mi nepodařilo doposud získat. Byly vydávány v letech cca 1818 – 1844, počet mi není znám (minimálně 30 různých medailí). Zde na rozdíl od medailí GMGH jsou představovány slavné osobnosti z celého světa (Haydn, Milton, Petr I. Veliký, Shakespeare, Washington, …). Tyto medaile „numismatické série“ ale s výše zmíněnými francouzskými medailemi nemají nic společného (snad kromě obdobného vzhledu a autorů), jednalo se o soukromou akci vydavatele.

Seznam francouzských ražeb vydávaných GMGH

rok jméno galerie metallique autor
1816 Bossuet J. Benigne Bossuet Gayrard
1816 Corneille Pierre Corneille Gatteaux
1816 de Sévigné (madame) Marie Rabutin de Sévigné Gayrard
1816 Destouches Ph. Néricault Destouches Caunois
1816 la Fontaine Jean de la Fontaine Gatteaux
1816 Moliére Poquelin de Moliere Gayrard
1817 Abélard Pierre Abailard Gayrard
1817 Arnauld Antonie Arnauld Depaulis
1817 Boileau N. Boileau Despréaux Caunois
1817 Buffon G. L. Leclerc de Buffon Gatteaux
1817 de Thou J. Auguste de Thou Rogat
1817 Diderot Denis Diderot Domard
1817 Jeannin Pierre Jeanin Gayrard podle Dupré
1817 l’Hospital Michel de l’Hospital Caunois
1817 Mansart J. Hardouin Mansart Masson
1817 Mézeray F. Eudes de Mezeray Caunois
1817 Mignard Pierre Mignard Domard
1817 Montaigne Michel de Montaigne Gatteaux
1817 Montesquieu C. Secondat de Montesquieu Caunois
1817 Pascal Blaise Pascal Dubois
1817 Piron Alexis Piron Masson
1817 Poussin Nicolas Poussin Dubois
1817 Puget Pierre Puget Gatteaux
1817 Racine Jean Racine Andrieu
1817 Rousseau (J. J.) Jean Jacques Rousseau Dubois
1817 Voltaire Arouet de Voltaire Caunois
1818 Crébillon P. Jolyot de Crébillon Depaulis
1818 Favart C. Simon Favart Vivier
1818 Gassendi Pierre Gassendi Vatinelle
1818 Grétry A. E. Modeste Gretry Gayrard
1818 Lagrange Joseph Louis Lagrange Donadio
1818 le Brun (malíř) Charles le Brun Dubois
1818 Marot Clement Marot Gayrard
1818 Rabelais Francois Rabelais Gatteaux
1818 Regnard J. Francois Regnard Dubois
1818 Rollin Charles Rollin Jaley (někdy nesignováno)
1818 Rotrou Jean Rotrou Masson
1818 Vernet Joseph Vernet Petit
1818 Visconti En. Quirinus Visconti Donadio
1819 Amyot Jacques Amyot Depaulis
1819 Bayle Pierre Bayle Montangy
1819 de Guay-Trouin René du Guay-Trouin Caqué
1819 Descartes Rene Descartes Galle
1819 Deshouliéres (madame) A. de Lagardes Deshouliéres Grandjean
1819 Fontenelle B. le Bouyer de Fortenelle Donadio
1819 Gerbier J. Baptiste Gerbier Dubois
1819 Héloïse Heloise Gayrard
1819 la Bruyére Jean de la Bruyére Petit
1819 Malesherbes C. G. Lamoignon Malesherbes Galle
1819 Massillon J. Baptiste Massillon Caunois
1819 Paré Ambroise Paré Depaulis
1819 Rousseau (J. B.) J. Baptiste Rousseau Vivier
1819 Turenne H. de la Tour d’Auv. De Turenne Gayrard
1819 Vauban S. Leprestre de Vauban Petit
1820 Bourdaloue Louis Bourdaloue Vivier
1820 Desaix L. C. Ant. Dessaix Caunois
1820 Fénélon F. de Salignac de la Motte Fenelon Gayrard
1820 Fléchier Esprit Fléchier Domard
1820 Marmontel J. Francois Marmontel Petit
1820 Suger L’Abbe Suger Depaulis
1820 Varin Jean Varin Gatteaux
1820 Vaucanson Jacques de Vaucanson Pingret
1821 Aguesseau Francois Aguesseau Caqué
1821 Bailly Bailly J. Sylvain Montangy
1821 Coligny Gaspard de Coligny Gayrard
1821 Cujas Jacques Cujas Pingret
1821 d’Anville J. B. Bourguignon d’Anville Caqué
1821 de Paule Vincent de Paule Gatteaux
1821 Delille Jacques Delille Petit
1821 Duclos Charles Duclos Donadio
1821 Hoche Lazare Hoche Gayrard
1821 Chevert Francois Chevert Caqué
1821 Lavoisier A. Laurent Lavoisier Caqué
1821 le Brun (básník) P. D. Ecouchard le Brun Petit
1821 le Sage Alain René le Sage Vivier
1821 Molé Matthieu Molé Domard
1821 Montgolfier Etienne Montgolfier Caqué
1821 Perronet J. Rodolphe Perronet Dubois
1821 Richelieu Arm. J. du Plessis Richelieu Gatteaux
1821 Serres Olivier de Serres Donadio
1821 Turgot A. R. Jacques Turgot Desboeufs
1821 Villars L. Hector de Villars Caqué
1822 Audran Gerard Audran Malé
1822 Bayard P. Du Terrail Bayard Depaulis
1822 Commines Philippe de Commines Vatinelle
1822 Fermar Pierre Fermat Desboeufs
1822 Fernel Jean Fernel Depaulis
1822 la Harpe J. Francois de la Harpe Petit
1822 Masséna Andre Massena Gatteaux
1822 Mirabeau G. H. Riquetti de Mirabeau Gatteaux
1822 Monge Gaspard Monge Gatteaux
1822 Parny Evariste Parny Caqué
1822 Quinault Philipphe Quinault Vivier
1822 Sully Max. de Bethune duc de Sully Domard
1822 Volney C. F. Chasseboeuf de Volney Caqué
1823 Bernardin de Sain Pierre J. H. Bernardin de Sain-Pierre Chardigny
1823 Catinat Nicholas Catinat Domard
1823 Condé Louis II. de Bourbon-Conde Caunois
1823 d’Arc Jeanne d’Arc Domard
1823 de Jussieu Bernard de Jussieu Depaulis
1823 Lannes Jean Lannes Gayrard
1823 Tourville A. M. de Costentin de Tourville Pingret
1824 Alembert Jean le Rond d’Alembert Depaulis
1824 Bartholomew Jean Jacques Barthelemy Gatteaux
1824 Edelinck Gerard Edelinck Gatteaux
1825 Cassini J. Dominiq Cassini Gatteaux
1825 Raynal G. Thomas Raynal Gayrard
1825 Suffern Pierre Andre de Suffern Barre
1826 Bichat M. F. Xavier Bichat Dubour
1826 Colbert J. Baptiste Colbert Depaulis
1826 Duquesne Abraham Duquesne Domard
1828 la Rochefoucault Francois de la Rochefoucault Caunois
1829 de l’Orme Philibert de l’Orme Gatteaux
1829 de Staël (madame) Anne L. Germ. Necker Staël Gatteaux
1829 du Guesclin Bertrnard Duguesclin Gayrard
1829 le Sueur Eustace le Sueur Leclerc
1830 Prévost (abbé) A. F. Prevost d’Exiles Domard
1831 Chénier Marie-Jph de Chenier Caqué
1838 Callot Jacques Callot Caqué

Když se záliby střetnou…

Každý člověk má nějaké záliby a vášně. U mě se sešla záliba v královské hře a královské zálibě – šachy a numismatika. Na poli sběratele mincí mne zajímá především antická numismatika – především období antického Říma. Na první pohled dva zcela odlišné koníčky, které mají velmi málo společného. Avšak díky jedné medaili se tyto koníčky sešly a přinutili mne, abych napsal tento krátký článek. Předem se omlouvám oběma stranám, numismatikům za nezajímavé diagramy a partii a šachistům za nudné zkratky, citace literatury, životopisná data medailéra atd.

 

 

Mares143_a Mares143_r

Tak tedy… Před časem jsem do sbírky medailí Václava Seidana získal medaili Pražského šachového spolku s dorývkou III. Karl Makowsky v původní etui s nápisem Schachtournier 1873. Medaile je popsána v Marešově soupisu ražeb autora uvedeném v Numismatickém časopise československém vydaném v roce 1930.

Jako šachistu mě zajímalo, kdo byl Karl Makowsky? Při vyhledávání na internetu jsem našel jedinou partii sehranou v 70. letech 19. století. Malá encyklopedie šachu tohoto hráče neuvádí vůbec. Postupně jsem o hráči nalezl následující informace: jako hráč se objevuje na přelomu let 1868 a 1869 – ve Světozoru 1869 v čísle 2 a 8 z ledna 1869 byla uvedena partie s A. Kvíčalou (černé), sehraná v kavárně u Sokola 8.12.1868 a skončila remízou.
V témže zdroji v roce 1870 se objevuje K. Makovský jako autor úloh a žil na adrese: Konvikt v Praze. V roce 1871 vypisal Světozor úlohový turnaj, který pořádal K. Makovský. V tomto turnaji se umístil jako druhý (úloha č. 39 – Světozor). Dále byl členem přípravného výboru pro první sjezd českých šachistů v Praze a kativně se účastnil jako hráč na doprovodném turnaji, kde obsadil dělené třetí místo s J. Pacltem. Tento turnaj vyhrál Antonín Makovský (mladší bratr? nebo snad syn?).

V roce 1874 vyšla ve Světozoru č. 45 z 6.11. zpráva: „Pan K. Makovský pro nedostatek času odevzdal vedení této rubriky šachové J. Dobruskýmu. Žádáme tudíž, aby zásilky šachové ode dneška adesovaly se de redakce Světozoru (v Krakovksé ulici).“
Nejzajímavější se pak jeví zpráva, otištěná v č. 14 časopisu (dne 2.4.1875): „Každoročně se odbývá v pražském klubu šachovním (nyní v kavárně Londýnské) turnaj. Letošní ukončen byl tyto dny. Celkem účastnilo se as čtyřicet hráčů, kteří rozděleni byli ve čtvero tříd tak, že hráči jednotlivých tříd hráli se třídami následujícími postupně bez pěšce, jezdce, věže. Výsledek byl následující: Prvou cenu (100 franků) obdržel J. Dobruský, druhou (40 franků) E. Ebermann, třetí (25 franků) K. Makovský, čtvrtou (15 franků) A. Teweles. Z partií zachována jen malá část, neboť nikdo je nezaznamenal, pokud paměť naše dostačí, přineseme některou v příštím čísle.“

Šachový publicista F. J. Prokop ve své knize „Československo ve světovém šachu“, která vyšla v Praze v r. 1935, tak mj. úlohář Karel Makovský (* 1844, + 1880) spolu s Pacltem a Königem byli považováni v době založení rubriky ve Světozoru (počínaje osmým číslem v únoru 1868) za nejsilnější české šachiisty v praktické hře (viz s. 63). Na s. 75 téže knihy je vyobrazeno tablo českých nejvýznamnějších šachistů, které uveřejnil časopis Humoristickélisty v prosinci 1887, mj. je zde též vyobrazen portrét K. Makovského.

Z numismatického hlediska se jedná o krásnou reliéfní plastiku jednoho z nejvýznamějších českých medailérů 19. století, který se narodil v Praze, ale žil ve Vídni. Mezi nejznámější díla tohoto medailéra, patří medaile na odhalení pomníku maršála Radetzkého na Malostranském náměstí, medaile na bourání městských bran ve Vídni, na návštěvu Jeho Apoštolského Majestátu Františka Josefa v Praze a dalších zhruba 170 ražeb a návrhů nejen medailí, ale paměrních mincí, vyznamenání pro Černou Horu, a nerealizovaných návrhů mincí.

Za informace o Karlu Makovském děkuji panu Jardovi Čápovi.

Barokní medaile se vztahem k historii antického Říma

Cavinova medaile zobrazující Antonina Pia.

Antické motivy na medailích tzv. paduánech (podle Italského města Padova) se vyskytují od renesance na známých a vyhledávaných dílech italských medailéru – např. Giovann Cavino. V současné době jsou tyto medailony ceněny spíš pro své umělecké a řemeslné ztvárnění antických předloh v renesanci. Mezi barokní medaile, které mají vztah k antice se dají přiřadit dvě série medailí, na kterých se rytecky podílela Ženevská rodina Jeana Dassiera a rytecká dílna Coburského medailéra Christiana Wermutha.

Manlius poravuje svého syna / odpuštení Papiria

Dassierova řada medailí, vytvořená kolem roku 1750, se věnuje historii římské republiky od založení Města do nástupu Augusta na císařský stolec. Tato řada obsahuje 61 kusů, které byly raženy ve stříbře a bronzu. Avers nese podobiznu nebo podobizny se jmény vyobrazených postav. Na reversu je výjev nebo nápis, který se vztahuje k postavě na aversu – např. únos Sabinek, Hannibal před branami, mír s Kartágem, Caesar překračující Rubikon, bitva u Pharsaly atd.  Na každé medaili je i letopočet události, ke které se svým motivem váže. Není bez zajímavosti, že tento letopočet na medaili je uváděn Ad urbe condita (Od založení města – 753 př. Kr.).

Caligulova medaile z Cobuské dílny.

Druhou řadou je u nás mnohem známější série 205 medailí římsklých císařů od Augusta po Leopolda I. Tato řada medailí byla vytvořena, na začátku 18. století, Coburskou ryteckou dílnou Christiana Wermutha. Tyto medaile jsou typické svým výtvarným pojetím – avers: busta císaře s dobovou titulaturou; revers: mnohařádkový nápis s informacemi o vyobrazeném císaři. Tyto medaile byly raženy v následujících kovech: cín, bronz, pozlacený bronz, stříbro a na vyžádání ve zlatě o váze pět dukátů. Důležitým znakem původních ražeb je nápis na hraně – u každé medaile jiný. Medaile bez nápisu na hraně jsou pravděpodobně pozdějšími odražky původních razidel.

Pozn.: Obrázky byly převzaty z http://mcsearch.info a http://www.cngcoins.com